Türkiye, dünya liginde ‘oyun kurucu’ konumunda

Sevilay ÇOBAN

TÜSİAD “Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Af­rika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye/Türkiye: A Le­ading Hub for Startups and Te­ch Companies in EMEA” baş­lıklı raporun tanıtım toplantı­sı TÜSİAD Merkez Binası’nda gerçekleşti.

Türkiye girişimcilik ekosisteminin sahip olduğu po­tansiyeli desteklemek, uluslara­rası yatırımcıların ve girişimci­lerin ilgisini artırmak amacıyla hazırlanan raporda Türkiye gi­rişimcilik ve teknoloji ekosiste­minin öne çıkan özellikleri vur­gulanıyor.

“Hedef uluslararası doğrudan yatırımları %1,5’a çıkarmak”

Raporun tanıtım toplantısının açılışına katılan Cumhurbaşkan­lığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Bu­rak Dağlıoğlu, en büyük hedef­lerinin ihracattaki payımızı ve dünyadan aldığımız uluslararası doğrudan yatırımları yüzde 1,5’a çıkartmak olduğuna vurgu yapa­rak, “Özellikle girişimcilik ve tek­noloji girişimciliği bu bağlamda çok daha kritik bir rol oynuyor. Son dönemde yapılan çalışma­larla kamudaki bütün aktörler, özel sektör paydaşları, ekosis­temdeki tüm paydaşlar çok özve­rili bir çalışma gerçekleştirerek bu bahsettiğimiz başarıların hep­sine aslında ulaşmış oldu” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Baş­kanı Orhan Turan, geçtiğimiz 5 yılda Türkiye girişimcilik alanın­da önemli adımlar atıldığını ve büyük ilerlemeler kaydedildiği­ni belirterek, “2020 yılından bu yana 1 milyar dolarlık ve 10 mil­yar dolarlık değerlemeye ulaşa­rak ‘unicorn’ ve ‘decacorn’ un­vanını alan toplamda 6 girişim çıkarttı. Girişim ekosistemimiz­deki son 15 yıldaki toplam yatı­rımın %85’inin 2020 sonrasın­da yapıldı.

Ekosistemimiz daha önceki yıllarda şahit olduğu tüm yatırım miktarlarının üstünde büyüklüklere ulaştı. Bu olumlu gelişmeleri sürdürmek için dün­yada ses getiren daha fazla sayıda girişim çıkartmalı, yeni yatırım rekorlarına imza atmak için gi­rişimcilik ekosistemimizi iş bir­likleriyle desteklemeli, ekosiste­mimizin güçlü yönlerini yurt dı­şındaki paydaşlarımıza daha çok anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Fintech yatırımları 5 ayda 166 milyon dolara ulaştı”

Orhan, raporun Türkiye’nin gi­rişimcilik konusunda sahip ol­duğu dinamizme ve rekabet gü­cüne odaklandığını ifade ederek, “Ülkemizin girişimcilik alanın­da sahip olduğu gücü ve potan­siyeli farklı yöntemleriyle orta­ya koyan bu raporun tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmaları ile ge­niş kitlelere ulaşarak ekosisteme daha fazla yabancı yatırımcı gir­mesinde katkı sağlayacağına da inanıyoruz.

2024’ün ilk 5 ayında yerli ve yabancı yatırımcıların ül­kemizden çıkan fintech girişim­lerine yaptıkları yatırımların 166 milyon dolara ulaşmasıyla giri­şimcilik ekosistemimizin fintech dikeyinde yatırım rekoru kırdığı­nı şahit oluyoruz. Özellikle fin­tech alanında sunduğu yenilikçi çözümler ile uluslararası yatırım çekimcisine katkıda bulunan bir­çok girişimimiz olması memnu­niyet verici. Oyun dikeylerindey­se hepimizin bildiği gibi Türkiye, dünyanın başat aktörleri arasın­da sayılıyor.

Türk oyun geliştiri­cileri tarafından piyasaya sürü­len oyunlar milyonlarca kez in­dirilerek dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyunlar listesin­de yer alıyor. Bu açıdan girişimci­lik ekosistemimizin hem gerçek hem de mecazi anlamda dünya li­ginde bir ‘oyun kurucu’ olduğunu söylememiz hiç de yanlış olmaz” dedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı Dr. İzel Levi Coşkun da “Girişimcileri­miz farklı ekosistemlerle bağla­rını güçlendirmesi, yeni pazarla­rı tanımaları, yatırımcılarla ile­tişimlerini güçlendirmeleri için desteklemeye devam etmeliyiz” diye konuştu.

Rapordan yansımalar:

Türkiye girişimcilik ekosistemi, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz fırsatlarıyla küresel girişimciler ve yatırımcılar için cazip bir ortam sunuyor. Rapor 89 veri noktasının ayrıntılı analizi ile Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine ilişkin kapsamlı bir bakış açısı ortaya koyuyor.

Rapor, genç ve eğitimli nüfusu, güçlü iş gücü ve geniş iç pazarıyla Türkiye’nin yıllar içinde yeni girişimler ve teknoloji şirketleri için lider bir merkez haline geldiğinin altını çiziyor. 3.000’den fazla startup, çok sayıda unicorn, VC ve CVC gibi fon sağlayıcı ve kitlesel fonlama platformunun varlığıyla ekosistem, girişimcilik ruhunu benimseyen tüm paydaşlara kapılarını açıyor.

“Türkiye vergi cenneti… Aman Bakan Şimşek duymasın”

Barış Özistek, raporun detayı incelendiğinde Türkiye’nin birçok alanda ilk onda yer aldığına dikkat çekerek, “Konu sadece yatırım almak değil ki şu an aslında Avrupa’da yatırım açısından da birincilikteyiz.

Diğer açılardan baktığımızda örneğin çalışkanlık, eğitimli nüfus, yetenekli nüfus, yetenekli girişimler ve eğitim kapasitemiz, üniversitelerimizle birçok açıdan ilk olmayız. Bu raporu elinize alıp yurtdışına gittiğinizde şunu söyleyebilirsiniz. Teknoloji şirketlerinin için Türkiye vergi cenneti” dedi. Bunun üzerine Fark Labs Kurucusu ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter ise “Aman Mehmet Şimşek bakanımız duymasın” şeklinde karşılık verdi.

Etkinlik, “Küreselin Yükselen Oyuncusu: Türkiye Girişimcilik Ekosisteminde Gelecek Öngörüleri” başlıklı panel ile sona erdi. Panelin konuşmacıları Fark Labs Kurucusu ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik Grup Başkanı Barış Karakullukçu, Eczacıbaşı Momentum Yatırım Müdürü Berktuğ İncekaş ve Esas Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü, GEN Türkiye Kurucular Kurulu Üyesi Berrak Kutsoy oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x